Aprofitam la present per saludar i comunicar-vos quina és la plantilla de professorat del nostre centre:

EDUCACIÓ INFANTIL

P-3A

M. Rosa Camps Serra

 

Primera Etapa Educació Primària

1r A

Joana Maria Roig Torres

P-3B

Immaculada Catany Gelabert

1r B

Maria Bel Sureda Parera

P-3C

Laura Martín Torres

P-4A

Samantha Llofriu Soto

2n A

Carme Rosillo Zaforteza (coord.)

P-4B

Pilar Sbert Balle

2n B

Joana Martinez Salvà (coord)

P-5A

Catalina Garcias Mateu

3r A

Joana Melià Florit

P-5B

Mercè Pla Cubí

3r B

Catalina Martínez Servera

Joana Cladera Perelló (Coord./suport)

Pedagogia Terapèutica

Laia Gelabert Oliver

Catalina Conti Fuster (suport)

MAESTRA ANGLÈS

Carme Bermejo Barrado

Joana M Oliver Pujol

Teresa Fiol Coll(suport)

ANGLÈS

Carme / Mercè / Joana

Laia Gelabert Oliver (PT)

Educació Física

Jordi Picó Veny


Segona etapa Educació Primària

4t A

Maria Cristina Reus Llinàs

 

MESTRE MÚSICA

Pep Toni Brotons Capó

4t B

Concepció Manresa Vich

RELIGIÓ

Teresa Pou de Vicente

5è A

Aina Boyero Llompart

Audició i LLenguatge

Maria José Rivera López

5è B

M. Jesús Espínola

Audició i Llenguatge

Carme Valiente Fernández

6è A

Mateu Fiol Ramón(CQ)

ATE

Pilar Varela Belio

6è B

Bruno Calafat Ripoll

6è C

Assumpció Viete Oliver

ATE

Paquita Caules

Pedagogia Terapèutica

Francesca Palmer Obrador

ATE

Raquel López

MESTRA ANGLÈS

Aina Boyero Llompart

Joana Maria Oliver Pujol

Mercè Peñalver Ramón

Aux. Administrativa

Patricia Mir Sastre

Secretaria

Carme Valiente Fernández

EDUCACIÓ FÍSICA

Jordi Picó Veny

Anselm Orpí López

Cap d'estudis

Anselm Orpí López

Directora

Agustina López Tomàs