Benvolguts pares i mares,

Aprofitam la present per saludar i comunicar-los algunes de les normes del centre:

El professorat del centre podrà rebre'ls mitjançant visita concertada prèviament, els dijous de 14h a 15h. La visita concertada permetrà al professor-tutor recollir tota la informació possible de l'alumne amb la resta de professors que li imparteixen classes. L'horari d'atenció al públic de DIRECCIÓ serà dijous de 14h a 15h, CAP D'ESTUDIS dijous de 14h a 15h, SECRETARIA dijous de 14h a 15h i AUX. ADMINISTRATIVA cada dia de 9:10 a 10:10.

RECORDAM QUE:

1.- Els alumnes, especialment els que vénen sols, NO HAN DE VENIR al Centre fins a les 9h, ja que fins aquesta hora no hi haurà cap responsable del centre per cuidar-se'n en cas de qualsevol incidència i LES PORTES DEL CENTRE NO s'obriran fins a les 8:45. El Centre declina tota responsabilitat en el cas que no es compleixi aquesta norma i NO DEIXARÀ ENTRAR A CAP NIN QUE NO ASSISTEIX AL SERVEI DE MATINET, fins l'hora indicada.

2.- En el moment de les entrades, els pares dels alumnes de Primària i Educació Infantil 4 i 5 anys deixaran els seus fills sols a la fila. No faceu consultes als mestres, sempre que no tenguin caràcter d'urgència, en els moments d'entrades i sortides.

3.- A l'hora de les sortides, els pares no han d'entrar en el Centre. Esperaran que surtin per la porta principal els alumnes d'Educació Infantil i per la porta del pati els alumnes de primària. És molt important que els pares no vagin al pati de primària fins a les 14h, ja que poden molestar les classes que s'hi fan allà, bé d'Educació Física o de qualsevol altra matèria. Durant aquest curs, el PORXO ha d'estar lliure pels alumnes que queden al menjador, ja que en el mateix es faran les files amb els seus monitors.

4.- Informau el màxim possible als/les mestres tutors/es de qualsevol circumstància personal de l'alumne que hagi d'esser tinguda en compte pel bon desenvolupament acadèmic del mateix.

MENJADOR I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:

1.- Les barreres metàl·liques del recinte quedaran tancades el temps de menjador i de les activitats extraescolars. Per accedir al recinte s'haurà de tocar el porter automàtic, per la qual cosa serà imprescindible que es respectin els horaris d'entrada i sortida del menjador i les activitats extraescolars.

2.- Respectau els horaris i només en el cas de situacions URGENTS feis ús del porter automàtic. Durant el temps de menjador i de les activitats extraescolars seran els encarregats dels dos serveis qui se'n cuidaran d'atendre el porter automàtic.

ALTRES NORMES A TENIR EN COMPTE:

1.- Si vos heu de comunicar amb els vostres fills en horari escolar (portar material oblidat, missatges, berenars, etc...) ho faceu mitjançant la secretaria del centre per no interrompre les classes.

2.- Pregam puntualitat a l'hora de portar els fills al centre així com a l'hora de recollir-los, sobretot els més petits. Les portes es tancaran als 5 minuts d'haver començat les classes.

3.- Quan un alumne arribi tard al centre haurà de justificar-ho degudament al seu tutor o a la Direcció. Els acompanyants han de dur l'infant a la secretaria del centre, en cap cas pujar-lo a la classe, per no destorbar el funcionament de les mateixes.

4.- Quan un alumne hagi de sortir del centre en horari lectiu, de menjador o d'activitats extraescolars, haurà de portar una justificació signada pels pares o tutors. Aquests es faran responsables i s'encarregaran de recollir-los.

5.- Recordam que a Educació Infantil es obligatori portar bata.

6.- Pregam que els alumnes portin sempre els llibres i material didàctic necessari per a les classes del dia.

7.- Procurau donar berenar adequat als vostres fills abans de venir a l'escola. Recordau que és millor que en temps d'esplai berenin fruita i que no duguin dolços, ni pastissos, ni llaminadures, ...

8.- Si els vostres fills estan febrosos o malalts, procurau no portar-los al Centre per tal d'evitar contagis.

9.- Supervisau periòdicament els cabells dels vostres fills per fer un seguiment de si tenen o no polls.

10.-En cas d'accident o d'urgència es cridarà sempre en primera instància als pares, ja que els nins se sentem més conhortats amb la vostra presència. És imprescindible actualitzar els telèfons d'emergència.

11.-Queda totalment prohibida l'entrada de vehicles no autoritzats i animals domèstics en el recinte escolar.

12.- Pregam no bloquegeu els accessos de vehicles del recinte en l'hora de les entrades i sortides.

13.- Aquest centre escolar és un ESPAI SENSE FUMS, d'acord amb la normativa vigent al respecte, per tant, no es pot fumar en tot el recinte escolar.

14.- Degut al carril bici, la Policia Local aconsella, només pels casos que necessitin acompanar als fills en cotxe, que es podrà aparcar en 2a fila per deixar els seus fills en el tram comprès entre el carrer Germanas García Peñaranda i el carrer Lluis Alemany i Pujol (entre Hermanos Cabañero i Correus). L'aturada ha d'ésser ràpida, breu i estrictament per acompanyar l'alumne.

15.- En cas de tenir grup de whatsapp de mares i pares, feis us del mateix com a font d'informació objectiva i útil (reunions, sortides, dubtes puntuals, ...), si no hi ha res positiu, útil o interessant deixa-ho córrer. Pensau que els comentaris que es posin no han d'anar contra l'honor ni la dignitat de les persones (evitau rumors i/o alarmes innecessàries, enviament de fotos de menors, no poseu allò que no dirieu en persona)

LA DIRECCIÓ