LOCALITZACIÓ DEL CENTRE

Carretera de Valldemossa, 15, 07010 Palma, Illes Balears

Teléfon. 971756704

e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

 

 

INFORMACIÓ GENERAL  DEL CENTRE:

A) PUNTUALITAT a les entrades i sortides

L'entrada al matí és a les 9:00h. Us pregam puntualitat ja que les classes comencen a les 9:00h. A les 9:10 es tancaran les barreres del centre i els nins/es que arribin més tard rebran un avís i els pares i mares no poden pujar per acompanyar-los a classe.

La sortida al migdia és a les 14:00h. En cas de retard els alumnes s'enviaran al menjador. Els nins/es que surten a les 14:00h no poden quedar-se al pati per jugar.

Els dies de pluja els alumnes podran pujar a classe quan s'indiqui sense necessitat de fer les files al pati.

B) COMUNICACIÓ AMB EL PROFESSORAT DEL CENTRE

Si voleu xerrar amb el tutor/a o qualsevol altre mestre/a del vostre fill/a podeu fer servir el full de petició de reunions de l'agenda.
En cas que hagueu de donar una informació urgent als mestres podeu telefonar al centre durant l'horari lectiu i se li farà arribar la informació el més aviat possible.
Hem d'intentar evitar fer xerrades els dematins en el moment de les entrades, ja que enderrerim el funcionament del centre, i cercar altres moments o eines que facilita el centre per a agilitzar la comunicació família-escola.

Secretaria del centre: 9:10 a 10:10 del matí.
Cap d'estudis i Direcció: dijous de 14 a 15h
Reunions amb mestres del centre (amb cita): dijous de 14 a 15h

C) JUSTIFICACIÓ de les absències

En cas que el nin/a no pugui assistir a classe, podeu telefonar al centre per justificar la seva absència (971-756704) o bé mitjançant agenda/justificant mèdic en tornar a classe.

Sempre que els infants presentin símptomes de qualque malaltia contagiosa, encara que sigui lleu, no podran assistir a classe. Si l'infant pateix alguna al·lèrgia o malaltia significativa heu d'entregar informe mèdic.

Heu de revisar els caps dels nins/es habitualment per evitar el contagi de polls. En cas de tenir-ne , avisau al tutor/a i posau remei.

Els mestres no poden administrar medicaments. Sempre que sigui possible, administrau-los fora de l'horari escolar. Si no és possible, heu de donar-lo a la tutor/a junt amb el full d'autorització de medicaments que tenim al centre i la recepta/informe mèdic.

D) BERENARS I ANIVERSARIS:

Cada dimecres és el dia de la fruita, pel berenar. Durant tota la setmana els berenars han d'esser saludables, evitant bolleria industrial, i variats, i s'han de dur dins carmanyola, prescindint del paper d'alumini, i amb botella per l'aigua, d'acord amb el projecte mediambiental del centre.
Durant la jornada lectiva no es poden repartir invitacions d'aniversaris o festes. I per tal de cel·lebrar-ho al centre, els infants poden dur una coca senzilla (sense xocolate o cobertures especials)tallada o galletes per repartir.

ALGUNES NORMES DE CONVIVÈNCIA:

- Els alumnes han de dur el material necessari per tal de poder dur a terme les tasques a l'aula. A la quota anual hi ha una part que es dedica a material d'aula per a activitats conjuntes, i per tal de treballar objectius com el respecte al material comú i dels companys, aprendre a compartir, treballar en equip, ...

-En el cas que volgueu entregar algun tipus de material necessari, berenar o altres als vostres fills/es per favor deixar-ho a la secretaria del centre i ja se'ls farà arribar. En cap cas es pot donar res als nins/es per les barreres del centre.

-Els alumnes pujaran i baixaran les escales del centre sempre acompanyats d'un adult, per això és molt important que siguin puntuals a la fila el dematí. En cas d'arribar tard han d'esperar a que acabin de pujar la resta dels alumnes i si necessiten ajuda demanar-ho a la secretaria del centre.

-L'entrada peatonal del centre és per la porta de la Carretera de Valldemossa, 15, hi ha una altra porta d'entrada al centre al carrer de Lluís Alemany i Pujol que es entrada preferent de vehicles, en cas de fer servir aquesta porta heu de vigilar als vostres fills/filles per evitar accidents.

-A l'hora de les sortides, els pares no han d'entrar en el Centre. Esperaran que surtin per la porta principal els alumnes d'Educació Infantil i per la porta del pati els alumnes de primària.
-És molt important que els pares no vagin al porxo cobert ni al pati gran fins a les 14h, ja que poden molestar les classes que s'hi fan allà, bé d'Educació Física o de qualsevol altra matèria. En el moment de les entrades tampoc hi pot haver gent al porxo per facilitar l'entrada dels alumnes al centre. Els pares heu de deixar als infants a la fila en el pati.

-Queda totalment prohibida l'entrada de vehicles no autoritzats i animals domèstics en el recinte escolar. Pregam no bloquegeu els accessos de vehicles del recinte en l'hora de les entrades i sortides.

-És molt important que els alumnes, especialment els que vénen sols, no venguin al Centre fins a les 9h, ja que fins aquesta hora no hi haurà cap responsable del centre per cuidar-se'n en cas de qualsevol incidència. El Centre declina tota responsabilitat en el cas que no es compleixi aquesta norma.

-Pregam puntualitat a l'hora de portar els seus fills al centre com a l'hora de recollir-los, sobretot els més petits. Les portes es tancaran als 5 minuts d'haver començat les classes. Quan un alumne arribi tard al centre haurà de justificar-ho degudament al seu tutor o a la Direcció.

-Quan un alumne hagi de sortir del centre en horari lectiu, de menjador o d'activitats extraescolars, haurà de portar una justificació signada pels pares o tutors. Aquests es faran responsables i s'encarregaran de recollir-los.

-En cas d'accident o d'urgència es cridarà sempre en primera instància als pares, ja que els nins se sentem més conhortats amb la seva presència. És imprescindible que a la fitxa d'assegurança escolar i a l'agenda ens faceu saber els telèfons d'emergència.


- MENJADOR I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
    Les barreres metàl·liques del recinte quedaran tancades el temps de menjador i de les activitats extraescolars.    Per accedir al recinte s'haurà de tocar el porter automàtic, per la qual cosa serà imprescindible que es respectin els horaris d'entrada i sortida del menjador i les activitats extraescolars.

- Aquest centre escolar és un ESPAI SENSE FUMS, d'acord amb la normativa vigent al respecte, per tant, no es pot fumar en tot el recinte escolar.

 

 ALTRES INFORMACIONS I PROTOCOLS DEL CENTRE

-POLÍTIQUES DEL CENTRE

-MISSIÓ DEL CENTRE

-DOCUMENT INFORMATIU D'EDUCACIÓ INFANTIL

-PROTOCOL DE VALORACIONS EXTERNES AL CENTRE( per entregar a secretaria)

-AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA DELS ALUMNES ( per entregar a secretaria)

-AUTORITZACIÓ PER VIATGE (per entregar a secretaria)