Si ho desitjau podeu sol·licitar al nostre centre (Secretaria de dilluns a divendres de 12 a 13'30 )  un codi d'usuari per poder accedir a l'aplicació GestIB.
Una vegada disposeu d'usuari podreu realitzar, entre d'altres, les següents accions:
        - Comunicar-se amb el professorat.
        - Consultar els horaris.
        - Visualitzar les circulars enviades pel centre.
        - Sol·licitar la justificació de faltes d'assistència.
        - Consutar les qualificacions i dades acadèmiques.

Per accedir a l'aplicació podeu fer-ho a través de la següent adreça https://www3.caib.es/xestib/