Vos informam que les reunions de mares i pares generals de principi de curs per cada grup classe seran aquests dies:

CALENDARI REUNIONS DE MARES I PARES

 

EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS: 9 de setembre 2019

EDUCACIÓ INFANTIL 4 ANYS: 17 de setembre 2019

EDUCACIÓ INFANTIL 5 ANYS: 19 de setembre 2019

PRIMER DE PRIMÀRIA: 12 de setembre 2019

SEGON DE PRIMÀRIA: 18 de setembre 2019

TERCER DE PRIMÀRIA: 25 de setembre 2019

QUART DE PRIMÀRIA: 16 de setembre 2019

CINQUÈ DE PRIMÀRIA: 24 de setembre 2019

SISÈ DE PRIMÀRIA: 26 de setembre 2019