Benvolgudes famílies:
 
Com ja vos vàrem informar per circular mitjançant el GESTIB en el mes d'agost, ja teniu a la vostra disposició la informació relativa a les ajudes del Ministeri d'Educació i Formació Professional per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2019/2020. Podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d'Educació i Formació Professional: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html El termini per poder presentar les sol·licituds a la secretaria del centre seran del dia 2 de setembre fins al dia 26 de setembre de 2019 de 9:30 a 10:30h (horari de la secretaria del centre). Ens recordem que heu de tenir en compte que s'ha de destinar la subvenció a la finalitat per la qual es concedeix per evitar el posterior reintegrament de l'ajuda. Així també vos demanam que reviseu els umbrals de la renta familiar i els umbrals indicatius de patrimoni familiar que trobareu a la RESOLUCIÓ per complir requisits.
Gràcies