l

LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL PER CURS 2019-20:
 
 
-LLIBRES PER INFANTIL
 
-LLIBRES i MATERIAL PER PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA (1r i 2n)
 
-Proposta de tasques d'estiu per primer cicle (1r i 2n)
 
-LLIBRES i MATERIAL PER SEGON CICLE DE PRIMÀRIA (3ri 4t)
 
-Proposta de tasques d'estiu per segon cicle (3r i 4t)
 
-LLIBRES PER TERCER CICLE DE PRIMÀRIA (5è i 6è)
 
-MATERIAL PER TERCER CICLE DE PRIMÀRIA (5è i 6è)
 
-Proposta de tasques d'estiu per tercer cicle (5è i 6è)